Terranova

Deponie, groene energie en bodemsanering

TERRANOVA

Deponie, groene energie en bodemsanering

Algemeen

In 2010 werd Terranova de nieuwe eigenaar van het gipsstort in Evergem/Zelzate. De vorige eigenaar was failliet en liet een verwaarloosde stortplaats achter met ernstige risico’s.  Terranova heeft een projectplan ontworpen om de terreinen op te kuisen en te herwaarderen.   Na ruim 10 jaar actie op de site zijn alle veiligheids- en stabiliteitsrisico’s verdwenen en heeft de oude witte berg een transformatie ondergaan naar een propere groene berg. 

Activiteiten binnen dit project

Er is een bodemsaneringsproject in uitvoering om de historische verontreiniging van de vorige eigenaars op te ruimen.  Al het afvalwater dat op de berg aanwezig was in 2010 is gezuiverd en naar het Kanaal Gent-Terneuzen gepompt.  Momenteel wordt het verontreinigd water dat in de oude gipsstortplaats aanwezig is opgevangen en gezuiverd.  Er werd een nieuwe waterzuivering gebouwd op het terrein.  Tegen 2025 zal de oude gipsberg volledig droog zijn en kan het bodemsaneringsproject afgesloten worden.

Door de vorige eigenaar werd ongeveer 20 miljoen kubieke meter gips gestort.  De oude stortplaats werd nooit voorzien van een bovenafdichting.  Terranova is in 2010 gestart met het aanbrengen van een afdeklaag op de stortplaats. Hiervoor worden gronden, kleimatten en drainagematten gebruikt waardoor er een vloeistofdichte afdichting wordt aangebracht.  Dit is erg belangrijk om te zorgen dat er geen nieuw regenwater door de berg sijpelt en verspreiding van verontreiniging veroorzaakt.  In 2017 was de volledige oude stortplaats afgedekt.  Er werd in totaal ongeveer 600.000m² afdek aangebracht.  Alle regenwater dat nu op de berg valt wordt via grachten en drainageleidingen afgeleid naar het Kanaal Gent-Terneuzen.

Er is bovenop de oude gipsberg nog een nuttig stortvolume beschikbaar dat verder opgevuld wordt.  Er is een vergunning verleend om ongevaarlijk afval te accepteren.  Er wordt nauw toegezien dat dit geen milieu- of omgevingshinder veroorzaakt.  Er is een nieuwe waterzuivering gebouwd om het water uit te deponie te zuiveren voor het naar het Kanaal-Gent Terneuzen wordt gepompt.

Op de afgewerkte zones van de oude stortplaats is een groot zonnepanelenpark gebouwd.  Op een zone van ongeveer 22 hectare zijn 55.000 zonnepanelen geplaatst die groene energie produceren.  Er werd een eductaief bezoekerscentrum gebouwd en een coöperatieve vennootschap opgericht.
Het gras onder de zonnepanelen wordt begraasd met schapen.  Er zijn ongeveer 200 schapen op Terranova.

 

Er zijn toekomstplannen om een windmolen te plaatsen en groene waterstof te produceren.  Dit zal het groene energie karakter van de site nog verder vergroten.

www.zonneberg.be  

Vragen over dit deelproject?

Indien je nog vragen hebt, kan je onze projectverantwoordelijke Bartel De Clercq steeds contacteren.