Callemansputte

Aanleg waardevolle natte natuur en natuurrecreatie

CALLEMANSPUTTE

Aanleg waardevolle natte natuur en natuurrecreatie

Algemeen

De site Callemansputte is een oude stortplaats voor baggerspecie.  In het verleden is ruim 2 miljoen kubieke meter natte baggerspecie in deze oude zandwinningsput gestort.  Terranova is sinds 2019 eigenaar van deze terreinen en is meteen gestart met de afdichting van deze stortplaats.  

 

Deze werken zullen 10 jaar duren en zullen leiden tot een 30  hectare groot natuurgebied.

 

Activiteiten binnen dit project

De oude stortplaats is opgevuld met natte baggerspecie.  Om dit stort veilig te kunnen afdekken moet deze baggerspecie eerst ontwaterd worden.  Uitgebreide studies hebben aangetoond dat dit best kan gebeuren door verticale drains aan te brengen in het stort.  Daarna worden grondlagen aangebracht en zullen klei- en drainagematten zorgen voor een vloeistofdichte afdichting.

Het afvalwater dat via de verticale drains uit het oude stort gehaald wordt zal worden gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie voor het naar het Kanaal-Gent Terneuzen wordt gepompt.

Nadat de oude stortplaats helemaal is ingekapseld zal een nieuw natuurgebied worden aangelegd.  Er zullen verschillende vijvers en rietkanten worden aangelegd waardoor een nabestemming als natte natuur wordt gerealiseerd.  Delen van dit nieuwe natuurgebied zullen toegankelijk zijn en er zullen kijkhutten worden voorzien.  Dit alles verloopt in nauw overleg met Natuurpunt.

Er is een brownfieldconvenant aangevraagd waar de volledige herontwikkeling van Callemansputte en Terranova in opgenomen zijn.  In kader van deze aanvraag is een informatiefilm over het project gemaakt.

Bekijk informatiefilm

Vragen over dit deelproject?

Indien je nog vragen hebt, kan je onze projectverantwoordelijke Bartel De Clercq steeds contacteren.